Deklaracja dostępności

dolnośląskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://lo2glo.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-10-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-19
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-10-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Jędrzej Bajer , adres e-mail: iod@odoplus.pl , telefon: 533807040.

Informacja zwrotna

telefon: +48 76 728 65 30
adres e-mail: 2loglo@wp.pl

 

Postępowanie odwoławcze

Ignacego Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów
telefon: +48 76 728 65 30
adres e-mail: 2loglo@wp.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

brak

Dostosowanie korytarzy

brak

Dostosowanie schodów

brak

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

tak

Prawo wstępu z psem asystującym

tak

Dostępność tłumacza języka migowego

nie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2020 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kuziak
Ilość wyświetleń: 19
19 października 2020 13:03 (Tomasz Kuziak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
19 października 2020 13:02 (Tomasz Kuziak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
19 października 2020 12:51 (Tomasz Kuziak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.